Et lokalsamfunn har størst sjanse for positiv utvikling om flere gjør noe sammen.
Gjerstad LIVE lar seg realisere ved hjelp av velvillige bidragsytere, som deler en felles optimisme og målsetting: