Stor takk til våre samarbeidspartnere, uten dere hadde ikke dette latt seg gjennomføre.